I. Hướng dẫn Sử dụng chức năng CTV Âu Việt Fashion

1. Đăng nhập vào Tài khoản CTV Âu Việt Fashion

  • Bước 1: Để đăng nhập vào Tài khoản CTV của bạn, bạn click vào biểu tượng hình người ở góc phải màn hình để đăng nhập
  • Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào Tài khoản CTV sau đó ấn Đăng nhập

2. Hướng dẫn Sử dụng chức năng CTV 

  • Bước 1: Nhập đầy đủ Thông tin CTV, Tài khoản ngân hàng, thay đổi mật khẩu đăng nhập (nếu cần) tại ô bên dưới như hình minh họa
Bước 2: Theo dõi mức chiết khấu mà bạn được nhận và hạng Cộng tác viên của bạn tại đây (tại ô khoanh đỏ ở hình minh họa):
Xem thông tin hạng CTV Jan KIds
Xem thông tin mức chiết khấu và hạng CTV của bạn
  • Bước 3: Thiết lập mức chiết khấu/ khuyến mãi cho khách hàng của bạn (nếu có) theo các bước sau đây:
  1. Vào phần Sửa
  2. Thiết lập mức chiết khấu/ khuyến mãi mà bạn mong muốn cho khách hàng của bạn
  3. Bấm Cập nhật để hoàn thành

Cài đặt mức chiết khấu/ khuyến mãi cho khách hàngVí dụ: Chị A đang ở hạng CTV là Đồng, hưởng mức chiết khấu 20%. Chị A muốn giảm giá cho khách hàng của mình 10%, như vậy khách hàng của Chị A sẽ được giảm giá 10% và Chị A sẽ được hưởng mức hoa hồng còn lại là 10%. 

  • Bước 4: Theo dõi Tiền hoa hồng của bạn tại Bảng kết toán hoa hồng
Bảng kết toán huê hồng CTV Jan Kids
Xem tiền hoa hồng mà bạn nhận được
  • Bước 5: Theo dõi thông tin đơn hàng của bạn theo các bước sau đây:

– Click vào dòng chữ Tất cả đơn hàng (tại ô khoanh đỏ ở hình minh họa)

thông tin trạng thái đơn hàng
Click vào dòng chữ Tất cả đơn hàng

– Sau khi click vào dòng chữ Tất cả đơn hàng bạn sẽ được chuyển đến phần thông tin tất cả các đơn hàng mà bạn đã bán được

thông tin trạng thái đơn hàng
Thông tin tất cả các đơn hàng mà bạn đã bán được

– Để xem chi tiết đơn hàng bạn đã bán được, click vào Mã đơn hàng (tại ô khoanh đỏ ở hình minh họa)

thông tin trạng thái đơn hàng
Click vào Mã đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng đã bán

– Sau khi click vào Mã đơn hàng, bạn sẽ xem được thông tin chi tiết của đơn hàng như: Tên sản phẩm, số tiền, số lượng đã bán được

 

thông tin trạng thái đơn hàngII. Phương thức bán hàng

1. Hướng dẫn cách lấy đường link bán hàng của bạn

Để có thể bán các sản phẩm của Jan Kids và nhận được chiết khấu hoa hồng từ khách hàng của bạn, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

– Copy và Gửi đường link có gắn mã CTV của bạn cho khách hàng (tại ô khoanh đỏ ở hình minh họa)

Copy và Gửi đường link có gắn mã CTV của bạn cho khách hàng

– Gửi mã QR có gắn mã CTV của bạn cho khách hàng (tại ô khoanh đỏ ở hình minh họa)

Gửi mã QR có gắn mã CTV của bạn cho khách hàng

Lưu ý:

– Để hệ thống cập nhật hoa hồng cho mỗi đơn hàng bạn bán được một cách chính xác, bạn phải gửi đường link đã có gắn mã CTV cho khách hàng của bạn
– Bạn vẫn nhận được hoa hồng cho mỗi đơn hàng bán được khi khách hàng quay trở lại mua hàng trên website của Âu Việt Fashion thông qua đường Link của bạn.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section